Desatero produktivní komunikace

Komunikace je základní součástí výkonu většiny povolání. Právě komunikační dovednosti rozhodují o tom, zda se vám podaří uklidnit rozzlobeného zákazníka, vyjednat dobré podmínky u prodejců nebo správně instruovat zaměstnance.

Produktivní komunikace však vyžaduje víc než jen rozhovor mezi lidmi. Je třeba plánovat, soustředit se a brát v úvahu postoje druhých. Ať už si tedy potřebujete vážně promluvit s manželkou, urovnat problém s přítelem nebo uzavřít další obchod, řiďte se následujícími tipy pro produktivní komunikaci.

- Přemýšlejte, než začnete mluvit. Měli byste vědět, co chcete říci, a vyjádřit se rychle. Posluchač si tak lépe zapamatuje, co říkáte. Je-li to možné, dejte druhé straně předem vědět, čeho se váš rozhovor bude týkat.

- Přestaňte mluvit a poslouchejte. Chcete-li se stát dobrým komunikátorem, musíte se naučit být dobrým posluchačem. Věnujte druhé straně plnou pozornost, naslouchejte aktivně a nepřemýšlejte při tom, co řeknete jako další.

- Klaďte otázky. Nejvíce si z každé interakce odnesete, když zjistíte, co lidé chtějí. Neptejte se proto na otázky, na které lze odpovědět ano/ne. Pokud si nejste něčím jisti, požádejte o vyjasnění.

- Předvídejte vyrušení. Snažte se komunikovat na klidném místě s minimem rušivých elementů. Můžete například vypnout telefon. Dojde-li na nějaké vyrušení, vyřešte je co nejrychleji. Pokud budete muset schůzku zrušit kvůli důležitým neočekávaným událostem, domluvte si jiný termín.

- Dávejte si pozor na hlasitost a tón hlasu. Dáváte tak najevo své pocity. Když chcete respekt a náklonnost, zjemněte tón svého hlasu. Jste-li rozzlobení nebo netrpěliví, nenechte to na svém hlase znát.

- Neshody řešte taktně. Jestliže se neshodnete, nezačínejte hádku, ale dále komunikujte s taktem. Takt začíná nasloucháním. Ujistěte se, že všemu dobře rozumíte a případně se ptejte. Přistupujte k neshodám jako k rozdílným názorům, nikoli osobním záležitostem.

- Buďte otevření novým myšlenkám. Nepředpokládejte, že víte všechno. Poslouchejte a dejte si čas získat všechny důležité myšlenky od druhé strany. Inspirujte se k dalšímu studiu tématu nebo dokonce změně názoru.

- Dělejte si poznámky. Informace, na jejichž základě budete dále jednat, si poznamenejte na papír nebo do PDA. Při prvním setkání se hlavně ujistěte, že znáte správně jméno dané osoby, abyste se vyhnuli nepříjemnostem při dalším jednání.

- Sledujte svou řeč těla. Větší objem komunikace probíhá neverbálně. Udržujte proto oční kontakt, stůjte rovně. Chcete-li dát najevo souhlas, nekřižte ruce ani nohy a neotáčejte tělo na druhou stranu.

- Omezte zvukové pauzy. Není třeba vyplňovat každou vteřinu hovoru zvuky. Vyhněte se tzv. slovním vycpávkám, jako je „ehm“, „víte“ apod. Mluvte v kratších větách a místo těchto vycpávek raději mlčte.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How