Desatero pro úspěšné porady

Chcete mít efektivní porady? Řiďte se následujícími deseti doporučeními.

- Zapamatujte si, že porada je obchodní aktivita, při níž se sejdou vybraní lidé, aby se věnovali práci, která vyžaduje týmové úsilí.

- Porada, stejně tak jako ostatní obchodní události, může být úspěšná jen s předchozím plánováním, vybranou oblastí soustředění, přesnou strukturou a kontrolovaným rozpočtem.

- Neproduktivní poradu zajistí špatné plánování, chybějící proces a nepřátelská kultura.

- Efektivní porada vyžaduje sdílení kontroly a formulování závazků.

- Krátké porady umožňují zaměstnancům pracovat na důležitých aktivitách, které představují jádro jejich práce. Dlouhé porady naopak odvádějí zaměstnance od práce na kritických úkolech, jako je plánování, komunikování a učení.

- Cílem každé porady jsou dohody, rozhodnutí nebo řešení. Pořádání porady z nějakého jiného důvodu nebývá produktivní.

- Nepřipravení účastníci stráví svůj čas na poradě přípravou.

- Je lepší strávit určitý čas přípravou důležitých rozhodnutí než mnohem delší čas nápravou vzniklých problémů.

- Porady jsou investicemi zdrojů i času, které by měly přinést zisk.

- Poradu můžete řídit z jakékoli židle. Jestliže poradu vedete, měla by to být vaše židle.

-kk-

Zdroj: WebProNews - americký portál pro webové profesionály
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebProNews