Desatero pro správnou prezentaci

Desatero pro správnou prezentaci

Mnoho lidí nemá problém s prezentací před malou skupinou osob, děsí se však představy velkého sálu s více než 50 lidmi. Autor článku ovšem tvrdí, že prezentační dovednosti se dají naučit. Hlavní body, na které by si měl člověk dát pozor, shrnul do následujícího desatera:
1. Před vlastní prezentací si prohlédněte místnost, kde budete přednášet. To je důležité zejména pro určení vzdálenosti mezi přednášejícím a posluchači. Na základě této vzdálenosti je totiž třeba připravit vizuální pomůcky.
2. Projděte si místnost, jednotlivé řady lavic a představte si, jak vás budou účastníci vnímat. Berte ohled i na ty ze zadních lavic – předem se zamyslete nad tím, co udělat, aby vás dobře viděli i slyšeli.
3. Vyberte si nějaké pěkné místo, kde se budete cítit jistí a klidní. Vytvoříte si tak k místnosti určitý osobní vztah a již vám nebude připadat tak nepříjemná. Je dobré si také předem představit, jak se budou z tohoto místa ovládat vizualizační zařízení.
4. Vyzkoušejte si svoji řeč nanečisto. Zjistěte, zda budete muset použít mikrofon.
5. I pohyby je třeba otestovat. Přecházení z místa na místo by nemělo být příliš rychlé – lepší je chodit pomalu.
6. Podle rozměrů místnosti zvolte vizualizační pomůcky. Připojte dataprojektor nebo zpětný projektor a posaďte se do zadní řady, abyste viděli, zda je třeba upravit velikost písma a obrázků na slidech.
7. Dbejte na správnou vizualizaci. Nevyhýbejte se ani laserovému ukazovátku a při řeči vždy zmiňujte, kde právě jste (např. „Na grafu č. 3 vidíte…“).
8. Udržujte oční kontakt s posluchači. Nejdůležitější jsou ti v přední řadě, nezapomínejte však ani na ty vzdálenější. Pro lepší pocit je dobré si vybrat někoho, kdo je vám sympatický a sledovat jeho reakce. Jeho případný úsměv nebo pokývnutí hlavou vám dodají sebevědomí.
9. Prostor k diskusi dejte až po skončení prezentace. Když umožníte otázky v průběhu prezentace, ztratíte pozornost velké části publika.
10. Pokud chcete dát posluchačům nějaké materiály, nekopírujte celou prezentaci. Ta by měla sloužit jako váš „marketingový nástroj“. Vyberte jen některé části a ty zkopírujte.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe