Desatero pro angažované a motivované zaměstnance v roce 2010

Jak si v následujícím roce udržet angažované a motivované pracovníky?

- Vymezujte jasné a zajímavé cíle.

- Zapojte zaměstnance do diskuse o možnostech rozvoje firmy.

- Vysvětlujte zaměstnancům, co znamenají firemní plány na individuální úrovni.

- Analyzujte své chování a zajímejte se, co můžete vylepšit.

- Dejte svým lidem více autonomie ve výkonu jejich práce.

- Buďte viditelní a nabízejte podporu.

- Nepředpokládejte, že zaměstnanci automaticky rozumějí firemním cílům a způsobům, jimiž k nim mohou přispět.

- Projděte komunikační kanály a ujistěte se, že je používáte co nejefektivněji.

- Naučte se pravidelně uznávat přispění svých lidí.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today