Desatero efektivního řízení změn

Změny se dějí neustále. Jak tedy co nejefektivněji řídit změny ve firmách? Univerzální řešení pro všechny neexistuje. Jsou však určité metody, které se osvědčily.

- Ujasněte si cíl. Firemní cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené. Mějte je neustále na paměti.

- Zhodnoťte silné a slabé stránky. Držte se SWOT analýzy a snažte se co nejvíce omezit nečekané události.

- Plánujte. Plány mají celou řadu součástí. Snažte se odhalit, které to jsou a jak navzájem souvisí.

- Jděte příkladem. Nevyžadujte od ostatních, aby dělali to, co říkáte, ale to, co sami děláte.

- Uvědomte si sílu znalostí. Sledujte a poslouchejte. Snažte se udělat maximum pro sdílení znalostí.

- Naslouchejte s otevřenou myslí. Vnímejte i to, co nebylo vyřčeno. Buďte připraveni otevřít se myšlenkám druhých.

- Přizpůsobujte se. Při zavádění změn buďte pragmatičtí a pružní. Přizpůsobujte se situacím a spolupracujte s ostatními, abyste si usnadnili cestu vpřed.

- Zůstávejte na trase. Při vyhodnocování pokroku si všímejte směru, jímž se ubíráte, ale i cíle. Pokud se účel vašeho směřování změnil, proveďte rychlé úpravy.

- Nevyhýbejte se složitým rozhodnutím. Někdy bývá složitá spíše konkrétní situace než rozhodování. Prostě to udělejte.

- O všem přemýšlejte. Řízení efektivní změny nekončí jejím zavedením. Poučení přichází až ve chvíli, kdy nad ní budete schopni uvažovat bez odsuzování a obviňování.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com