Desatero efektivní prezentace

1. Znejte své téma/materiál. Prozkoumejte materiál. Využijte anekdoty a „válečné" příběhy.

2. Znejte své publikum. Pozdravte účastníky při příchodu. Představujte si je spíše jako přátele než jako publikum.

3. Cvičte, cvičte a zase cvičte. Zkoušejte si svou prezentaci nahlas tak dlouho, dokud nebude dokonalá. Seznamte se s vybavením, které budete používat.

4. Představte si, jak mluvíte. Vytvořte si vizuální představu, jak bude celý den vypadat. Představte si publikum, jak vám tleská a usmívá se.

5. Seznamte se s místem konání. Přijděte včas. Projděte si rozmístění publika a potřebné vybavení.

6. Uvolněte se. Dýchejte zhluboka. Zkontrolujte postoj svého těla.

7. Nezapomeňte, že publikum chce, abyste uspěli. Chtějí, abyste je povzbuzovali a byli zajímaví. Nechtějí, abyste selhali.

8. Neomlouvejte se za osobní nedostatky. Buďte sebejistí. Publikum by je stejně nezaznamenalo.

9. Soustřeďte se na zprávu, ne na médium. Sdělení je nejdůležitější. Nesoustřeďte se na obrazovku, ale na publikum.

10. Získejte co nejvíce zkušeností. Čím více budete dělat, tím více získáte. Nabízejte se dobrovolně pro další prezentace.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone