Deloitte radí investovat do žen

V době, kdy vlády všech zemí hledají nejlepší způsoby podpory ekonomického růstu, by mohlo pomoci zaměření na demografii a zásadní roli žen v ekonomickém rozvoji regionů a odvětví. Vyplývá to alespoň ze studie společnosti Deloitte s názvem The Gender Dividend: Making the Business Case for Investing in Women.

Role, kterou ženy hrají – nebo nehrají – v příslušné ekonomice, dokáže dle závěrů studie ovlivnit její konkurenceschopnost. Konstatuje, že vzhledem ke stárnutí populace a nedostatku kvalifikovaných pracovní sil je třeba efektivně využívat veškerý dostupný talent. Ženy přitom tvoří téměř polovinu pracovní síly v mnoha částech světa a mají zásadní vliv na řízení spotřeby domácností a nákupní rozhodování.

Zapojení žen musí být obchodní rohodnutí

Z pohledu firem je jednou z klíčových záležitostí zapojení žen do vůdcovských rolí. Postup žen do seniorních rolí je však třeba chápat jako jakékoli jiné obchodní rozhodnutí, které vyžaduje pečlivý vývoj obchodního scénáře.

Deloitte věří, že získání „genderové dividendy“ vyžaduje promyšlený a vytrvalý závazek vůči tomu, aby se ženy staly skutečnou součástí managementu. Takový závazek musí vycházet od nejvyššího vedení firmy. Předseda správní rady Deloittu ve Velké Británii David Cruickshank se proto stal členem iniciativy s názvem „30 percent Club“, která vyzývá firmy k maximálnímu úsilí o zapojení žen do nejvyššího vedení. David Sproul, který se letos stane novým výkonným ředitelem Deloittu ve Velké Británii, obsadí 28 % míst ve svém čtrnáctičlenném ředitelském týmu právě ženami.

-kk-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR