Delegovat neznamená dirigovat

Řadu manažerů frustruje, když jejich zaměstnanci nedokáží splnit přidělené úkoly podle jejich představ. Této frustrace se přitom mohou zbavit, pokud zdokonalí své komunikační dovednosti a nenechají prostor dezinterpretacím. Jinými slovy – když se naučí lépe delegovat.

Víte, co delegujete?

První předpokladem úspěšného delegování je znalost přidělovaného úkolu. Ve své mysli byste měli mít jasnou představu o tom, jak má vypadat výsledek. Pak je na řadě najít vhodného člověka a sdílet s ním tuto vaši představu. Ptejte se a vysvětlujte mu, proč je to důležité. Lepší, než někomu říkat, co má dělat, je dát mu pocit, že je potřebný, tvoří součást týmu a pomáhá k lepším společným výsledkům. Jeho roli byste měli uznat včetně výhod, které z ní pro něho plynou.

Nediktujte postup ani termíny

Zajímejte se také, jakým způsobem chce vybraný zaměstnanec úkol řešit. Nediktujte vhodný postup, seznamte se s jeho zkušenostmi a názory. Společně se dohodněte na termínu splnění úkolu. Zeptejte se, jaký termín je podle něho reálný, nenařizujte apriorně vlastní termín. Potvrďte si vzájemnou dohodu a ve smluvený čas se nezapomeňte přesvědčit o výsledku. Jinak ve svých lidech budete pěstovat nezodpovědnost a pocit, že jev pořádku nesplnit, co bylo domluveno.

-kk-

Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ