Delegování vám úsměv zachrání

Řada manažerů neumí správně delegovat. V podstatě to není ani překvapující, protože ani jim nemusel v životě nikdo nic delegovat. Nejčastěji pouze navalují svou práci na někoho jiného, což je něco naprosto jiného než delegování. Delegování má totiž smysl, jen když splňuje dvě podmínky:

- Nadřízený předá část své práce podřízenému, aby se sám mohl soustředit na důležitější úkoly.

- Delegované úkoly musejí podřízeným pomoci v osobním rozvoji a růstu.

Při delegování dáváte zaměstnancům k plnění úkolů stejnou autoritu, jakou byste měli sami. Zapamatujte si však, že můžete delegovat pouze autoritu a nikoli odpovědnost. Než se rozhodnete pro konkrétní osobu, přesvědčte se, že je dostatečně vyškolena a disponuje adekvátními schopnostmi. Nejde o to, aby plnila daný úkol naprosto stejně, jako byste to dělali vy. Pravděpodobně si zvolí vlastní způsob i časový rozvrh.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management