Dejte změně šanci

V dnešním světě nejsou změny výjimkou, ale pravidlem. Přesto je lidé stále obtížně přijímají. Důvodem je to, že změny v organizacích většinou probíhají na různých úrovních v různou dobu. Vůdcové by proto měli umět vymezit, v jaké pozici vůči změně se konkrétní lidé nacházejí a nabídnout jim pomoc s překonáním odporu. Znamená to jasně vysvětlit důvody změn a pomoci lidem vidět, proč jsou to důležité změny. Nejúspěšnější prosazovatelé změn vidí změny jako příležitosti, jak se učit a růst. Jak tedy usnadnit změnu?

- Budujte očekávání. Ukazujte svým lidem, že změna je přirozenou součástí vývoje firmy a učte je řídit jejich očekávání. Každá změna je výzva. Změny, které přicházejí jako překvapení, se stabilizují delší dobu.

- Buďte transparentní. Znamená to otevřenost v tom, co víte, co nevíte a můžete, nebo nemůžete odhalit. Sdílejte co nejvíce informací. Je v pořádku říci, že určité informace nemůžete momentálně odhalit.

- Budujte důvěru ve změny. Mluvte o tom, jaké výhody jste viděli plynout ze změn. Důvěra podporuje změny, nedůvěra je podrývá a znemožňuje.

- Buďte si vědomi odporu. Vaším cílem je pomoci lidem opustit současný stav věcí ve prospěch organizace. Ujistěte se, že budete respektovat rozdílné názory a hledat způsoby spolupráce, aby se vaši lidé mohli stát součástí změny.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association