Dejte mi víc času!

Dejte mi víc času!

Ann Bookman je výkonnou ředitelkou MIT Workplace Center Massachusettského institutu technologie. Podle ní zaměstnavatelé poškozují své konečné zisky tím, že ignorují a brání se kreativní politice pracovní doby a dovolených. Výzkumy ukázaly důležitost flexibility, ve smyslu poskytnutí pracovníkům více kontroly nad jejich pracovní dobou. Když se zeptáte zaměstnanců, jaká je jejich neuspokojená potřeba číslo jedna, řeknou vám: „Potřebujeme flexibilnější časový rozvrh, abychom mohli vyzvedávat své děti ze školy a vzít své staré rodiče k doktorovi.“ Lidé chtějí pracovat, potřebují svou práci a mají z ní radost, ale potřebují více kontroly nad svým vlastním časem.

Novým nápadem v této problematice je dovolit pracovníkům využívat placenou nemocenskou, když se potřebují postarat o nemocné členy rodiny. Jinou ideou, kterou některé společnosti zkouší, je společná nemocenská, při které pracovníci mohou věnovat své nevyužité nemocenské dny spolupracovníkům, kteří je potřebují. Je to celkem efektivní, buduje to kamarádské vztahy a dává to kontrolu do rukou zaměstnanců. Výzkumy ukazují, že dobrá politika placeného volna dává zaměstnancům najevo, že se o ně zaměstnavatel stará. To posiluje morálku, oddanost a produktivitu. Nepředstavuje to až takovou finanční zátěž, jakou jí připisují kritikové, protože výhody převáží náklady.
-ba-
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek