Čtyři triky, díky kterým si získáte sympatie člověka, se kterým mluvíte

Empatie, tedy schopnost vcítění se do jiné osoby, je nejenom efektivním nástrojem komunikace, ale především dovedností, kterou nutně musí ovládat každý manažer. Efektivní leadership je do velké míry závislý na tom, jak moc se dovede dotyčný manažer dostat takříkajíc na stejnou vlnu s lidmi, se kterými mluví, a na tom, jestli si dovede získat jejich sympatie. Naštěstí existuje několik jednoduchých psychologických triků, díky kterým si získáte sympatie člověka, se kterým mluvíte nebo jednáte, a které vám tak pomohou stát se efektivnějším lídrem.   

Ilustrační snímek

Používání podobných výrazů, frází a příměrů

Ověřeným způsobem, jak dát druhému člověku najevo, že jste na stejné lodi, je používat stejné výrazy a fráze, jako on. Nesnažte se člověka, se kterým mluvíte, ohromit žargonem a slovy, kterým nerozumí, ale naopak převezměte dočasně jeho slovník. Ukážete mu tak, že jste vlastně ze stejného těsta, a tím si automaticky získáte jeho sympatie.

Používání totožné gestikulace

Podle Psychology Today je zrcadlení gest jedním z nejjednodušších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů, jak druhému podvědomě ukázat, že se s druhým člověkem nacházíte na stejné lodi. Jestliže dělá dotyčný při mluvě určité pohyby rukama, dělejte je také. Jestliže kýve hlavou ve chvíli, kdy je vyřčeno něco, s čím souhlasí, kývejte hlavou také. Zní to banálně, ale na podvědomé úrovni má tento nástroj velmi silný efekt.

Opakování toho, co druhý člověk řekl

Kdykoliv druhý člověk něco řekne a vysvětlí, nereagujte ihned, ale nejdříve vlastními slovy shrňte, co dotyčný řekl. Nejenže si tím ověříte, že jste dané promluvě porozuměli, ale především tím mezi vámi a druhým člověkem vytvoříte silnější pouto.

Vyprávění podobného příběhu

Abyste dali najevo, že i na emoční úrovni rozumíte tomu, čím si dotyčný prochází, vyprávějte příběh, který je podobný jeho současné situaci. Ideálně by se mělo jednat o příběh přímo o vás, se kterým se druhý člověk dovede ztotožnit a uvidí tak, že toho máte hodně společného.

 

-mm-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today