Controlling neštěká ani nekouše

Využívání controllingu je i v českých firmách stále běžnější. Firmy si však často neuvědomují, že s controllerem je třeba aktivně spolupracovat. Controller má na starosti podporu plánování a stanovení cílů firmy. Aby bylo zavedení controllingu do podnikové praxe úspěšné, musí se ale podle jeho pravidel chovat nejen jeho pracovníci, ale i top management.

Důležité je uvědomit si, že controlling je funkce, která se snaží strategicky plánovat, podporovat top management a pomáhat řešit krizové situace. Představuje efektivní řízení s výhledem do budoucnosti. Nelze jej proto ztotožňovat s kontrolou nebo pronásledováním managementu.


Dobrý controller by měl být komunikativní, flexibilní a umět se dívat dopředu, nejen analyzovat to, co bylo v minulosti, ale sledovat externí okolí, co se děje v konkurenci a včas reagovat. Konkrétní pomoc controllingu spočívá ve vyjádření vize a strategie firmy v měřitelných veličinách a jejich konkretizace v jednotlivých plánech. Zapojit by se měli i představitelé managementu na nejnižší úrovni řízení (například mistři).

-kk-
Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom