Co sdělujete před, během a po prezentaci a jak to spolu souvisí

Ilustrační snímek

Řečníci s dobrým vychováním se chovají tak, že prokazují respekt i ostatním řečníkům. Je opravdu nezdvořilé a neprofesionální nevěnovat pozornost ostatním, když mluví, i když budete vystupovat až po nich. Když už sedíte na pódiu a mluvíte s ostatními čekajícími řečníky, nebo když si hrajete s telefonem, vysíláte signál, že nejste zdvořilí. Všichni jsme to někdy viděli. Takové chování však poškozuje vaši osobní značku, varuje web businessknowhow.com.

Buďte pohotoví a otevření na pódiu i mimo něj

Když je někdo přátelský a pohotový během své řeči, neměl by se z něj stát přesný opak ve chvíli, kdy řeč skončí. Pokud vás někdo z publika osloví, mohl by kvůli takové změně být zmaten a možná i trochu zklamán. Proto buďte přátelští i v osobním kontaktu. Jinak byste vypadali jako někdo, kdo není autentický a kdo svou otevřenost jen hraje ve chvíli, kdy prezentuje. O své publikum byste měli mít zájem,už proto, že ono má zájem o vás. Vaše řeč by jinak mohla ztratit svou přesvědčivost.

Skutečně profesionální řečníci prokazují respekt jak publiku, tak ostatním řečníkům tím, že se na ně usmívají, že jim tleskají a že neustále udržují oční kontakt. Lidi ovlivňujete už ve chvíli, kdy jste vstoupili do budovy nebo do sálu. Myslete na to, až dorazíte na místo. Lidé se dívají a hodnotí vás.

Mluvte s publikem i po prezentaci

Začíná to, když dorazíte na místo. Energičtí byste měli být už ve chvíli, kdy vcházíte do budovy. Měli byste zdravit ostatní. To však platí i pro recepci, která po vystoupeních může následovat. Měli byste na ni jít a být přátelští a otevření k ostatním. A pokud se publikum posléze přesune do místní restaurace, následujte jej. Můžete poznat zajímavé lidi a neformální rozhovory vám možná v budoucnu přinesou nové příležitosti.

-jk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How