Co s věčně nespokojenými zaměstnanci?

Téměř v každé firmě se najdou věčně nespokojení zaměstnanci, kteří mohou stát v cestě jejímu úspěchu. Někteří z nich umějí dobře vytvářet dojem, že jsou pro firmu hodnotní, protože v ní pracují dlouhodobě a vědí mnoho důležitých věcí. Ve skutečnosti však mají jen malou hodnotu a podle statistik negativně působí na loajalitu zákazníků.

Jak se chránit před těmito lidmi? Řešení je jednoduché - propusťte je. Horší však již je, že se na jejich místě brzy objeví podobní zaměstnanci, nedokážete-li vytvořit prostředí, v němž se jim nedostane žádné moci. Jinými slovy - je třeba vytvářet pracovní prostředí, které bude podporovat angažovanost zaměstnanců.

- Určete týmové hodnoty. Každý pracovní tým by měl mít své hodnoty, podle nichž bude pracovat, a na nichž se shodnou všichni členové skupin. Tyto hodnoty by měly odpovídat celkovým hodnotám firmy. 

- Uspořádejte týmovou poradu, kde každý může mluvit o hodnotách, které by chtěl zapojit do svého pracovního života. Těmito hodnotami může být respektování času, pozitivní postoj, přesnost atd. Všechny tyto odpovědi sepište a společně se domluvte na pěti nebo šesti nejdůležitějších. Pak diskutujte o konkrétních příkladech zavedení těchto hodnot do praxe. Jakmile si ujasníte společné hodnoty, můžete upozorňovat nespokojené zaměstnance, že se podle nich nechovají.

- Využijte firemní vizi jako páku. Každý zaměstnanec potřebuje rozumět tomu, jak je jeho role důležitá pro firemní vizi a jak může přispět. Mluvte o výhodách, které vaše výrobky a služby poskytují zákazníkům a připomínejte zaměstnancům, že jejich práce je smysluplná.

- Motivujte své zaměstnance. Odhalit to, co motivuje jednotlivé zaměstnance, je vždy náročné. Nejsnáze to zjistíte, když se zeptáte. Pravděpodobně zjistíte, že ne vždy jsou na prvním místě peníze. Spojte se se zaměstnanci, kteří jsou nejvíce angažovaní a mohou jít příkladem ostatním.

- Umístěte správné lidi do správných rolí. Mluvte s nimi o tom, kde si myslí, že by mohli být nejvíce hodnotní. V některém případě to bude znamenat nechat je odejít. Nabídněte podporu, abyste zlepšili jejich spokojenost, nedočkáte-li se však pozitivních změn v chování, rozlučte se. Najímejte a udržujte si příjemné lidi, kteří mají zájem spolupracovat.

- Jděte zářným příkladem. Nikdo nemůže respektovat vůdce, jemuž chybí integrita. Dvojí metr, upřednostňování některých zaměstnanců, egocentrismus nebo manipulativní chování je špatná volba. Úspěch vůdce určuje jeho charakter.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine