Co nedělat, když je šéf v nedohlednu

Říká se, že když není kocour doma, myši mají pré. Článek však upozorňuje na to, čeho byste se měli vyvarovat v nepřítomnosti svého šéfa.

- Práce kvapná, málo platná. V nepřítomnosti šéfa nejednejte ukvapeně a nerozhodujte o důležitých věcech, abyste pak celou práci nemuseli opakovat, až se vrátí.

- Nepropadejte přílišné iniciativě. Měli byste jasně vědět, co od vás šéf očekává a co naopak nechce, abyste dělali. Nebojte se zeptat kompetentních osob, nebudete-li si něčím jisti.

- Nechovejte se jako drzá mládež. Nepodnikejte žádné kroky, jste-li nezkušení nebo rozmarní.

- Nevynalézejte znovu kolo. Neprovádějte radikální změny a nezavádějte žádné nové systémy.

- Nezlenivějte. Neměňte své chování, nechoďte například na dlouhé obědy a nechovejte se jako o dovolené.

- Příliš se nezapojujte. Neuchylujte se k radikálním krokům, jako je například shánění nových zaměstnanců, pokud se cítíte vytížení.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online