Co (ne)dělá dobrý manažer

Vedle toho, co se učí ve škole a na odborných kurzech, se manažeři nejvíce učí svému řemeslu přímo při práci. Sledují své nadřízené a mentory a bez ohledu na svůj věk a zkušenosti se setkávají s dobrými i špatnými příklady. Ať už je vaše firma jakkoli velká, má jakoukoli kulturu a obor podnikání, neuškodí, když si připomeneme, co by manažer neměl nikdy dělat.

1. Nevytvářejte formální procesy pokaždé, když někdo udělá chybu

Chyby se stávají. Pokud jde jen o jednorázovou – byť závažnou chybu – není třeba reagovat přehnaně. Promluvte si mezi čtyřma očima, ujasněte si, v čem byla chyba, a pokračujte dál.

2. Nelžete

Nepřekrucujte fakta, netajte důležité informace a nevymýšlejte si, i když k tomu můžete mít dobrý důvod. Budujte prostředí otevřené komunikace.

3. Nevymlouvejte se na firemní politiku a nadřízené

Když musíte učinit složité rozhodnutí, přistupujte k němu sami za sebe. Pokud souhlasíte s určitou firemní politikou, vysvětlete svým lidem proč. Stejně vyjádřete i svůj případný nesouhlas a buďte připraveni zastat se svých lidí.

4. Nepronásledujte své podřízené

Nespoléhejte na kamery, software pro sledování aktivit na internetu a podobné způsoby špehování zaměstnanců. Raději rozvíjejte principy loajality a důvěry.

5. Nekoukejte přes rameno zaměstnancům, kterým delegujete své úkoly

Nedelegujte část svých úkolů jen proto, abyste mohli sledovat, jak je vaši lidé plní. Rozvíjejte osobní odpovědnost svých lidí a umožněte jim uspět.

6. Nezastrašujte

Zastrašování jako forma motivace nemůže dlouhodobě fungovat. Dobrý lídr vytváří pozitivní pracovní prostředí, na němž mohou lidé využít svou energii k smysluplné činnosti.

7. Nepožadujte nesplnitelné

Nenuťte své lidi k nesplnitelným výkonům jen proto, že je na vás vyvíjen tlak shora. Vyjednávejte se svými nadřízenými a hledejte cesty, jak splnit jejich požadavky reálnou cestou.

8. Nepožadujte neetické chování

Nestavte své lidi do situací, kdy by se museli zachovat neeticky. Umožněte jim, aby poskytovali vynikající pracovní výkony a mohli mít ze své práce dobrý pocit.

9. Nenuťte zaměstnance volit mezi prací a rodinou

Snažte se o maximální pružnost a lidskost v otázce dovolených a pracovní doby. Nastavíte-li příliš nepružná pravidla, nemůžete se divit, že je zaměstnanci budou porušovat.

10. Nevyžadujte po zaměstnancích mnohem více, než děláte vy

Pokud například váš podřízený pracuje celou noc na dokončení projektu, nedělejte nic z toho, že přijde druhý den ráno o chvíli později.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association