Co musí umět globální lídr?

Globální leadership je umění řídit byznys napříč rozdílnými kulturními, právními a ekonomickými systémy tak, aby plnil určitý společný cíl. Co tedy musí splňovat globální lídr, má-li být úspěšný? Podle serveru TLNT.com je to následujících pět předpokladů.

1. Otevřenost vůči novým zkušenostem

Globální lídr musí být zvědavý a otevřený všemu novému. Platí to pro místní jídlo, noviny, obyvatele... Pokud se bude stýkat jen s lidmi své národnosti a stěžovat si na místní kulturu, měl by rychle změnit své uvažování.

2. Schopnost vnímat různé názory a postoje

Tuto schopnost potřebuje globální lídr 24 hodin denně. Musí umět přijímat názory z různých zemí a všímat si rozdílů ve způsobech řešení problémů v jednotlivých zemích. Musí být pružný, umět se poučit z chyb a vyvažovat krátkodobé cíle s dlouhodobými.

3. Schopnost přizpůsobovat styl vedení dané zemi nebo kultuře

Zatímco v Evropě funguje tzv. konzultativní styl postavený na společném rozhodování, v Asii je vyžadováno přísné dodržování hierarchie vedení a od managementu se očekávají všechny odpovědi.

4. Schopnost přizpůsobit se a přispět

Globální lídr musí hledat rovnováhu mezi vyučováním zaměstnanců – tedy přinášením vlastního pohledu – a učením se od nich, mezi rozhodováním a nasloucháním. Pokud se místnímu prostředí přizpůsobí natolik, že ztratí svůj širší pohled, může to být na škodu.

5. Znalost různých obchodních modelů

Každá země má svůj vlastní model marketingu, prodeje, brandingu apod. Bez znalosti těchto modelů se žádný globální lídr neobejde.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT