Co možná nevíte o outsourcingu služeb

V posledních letech se v průmyslovém sektoru stále častěji skloňuje do češtiny těžko přeložitelné slovo outsourcing. Doporučení mnoha konzultačních firem míří právě k využití tohoto moderního nástroje ke zvyšování výkonnosti podniku. Outsourcing – tj. vyčlenění některých služeb mimo rámec podniku a jejich zajištění externí firmou – může být používán v celém spektru činností firmy od zajištění služeb až po zajišťování téměř celého procesu výroby.

Autoři se v článku zabývají právě poskytováním služeb, které jsou nezbytné pro chod podniku, avšak nejsou jeho hlavní výrobní náplní. Je logické, že partnerství s firmou, která se na daný okruh služeb specializuje, se stává základem pro zefektivnění provozních výsledků firmy. Praxe též ukazuje, jaké jsou hlavní důvody:
* Zajišťovaná služba je hlavní specializací smluvní firmy.
* Zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku.
* Ekonomická výhodnost.
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info