Co je Balanced Scorecard?

Co je Balanced Scorecard?

Metodologii Balanced Scorecard vytvořili v roce 1992 Robert Kaplan a David Norton. Jedná se o analýzu, která dokáže „vybalancovat“ čtyři základní perspektivy společnosti: finance, spokojenost zákazníků, interní procesy a rozvoj a vzdělávání. Záleží přitom na každé společnosti, kolik prostoru jednotlivým oblastem věnuje.

Aby mohl systém Balanced Scorecard fungovat, je třeba měření odvíjet od jasně stanovených cílů. Nejvyšší představitelé společnosti proto musí nejprve stanovit čtyři až pět základních strategických cílů a určit vhodnou osobu, která bude za analýzu odpovídat.

Úspěšná implementace Balanced Scorecard pak závisí na třech skutečnostech:
- Propojení cílů Balanced Scorecard s individuálním hodnocením. Naučte zaměstnance strategicky uvažovat o práci.
- Aktualizace měřících postupů v závislosti na měnících se cílech společnosti.
- Použití správných technologií pro měření.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com