Co dokáží analytické aplikace a aplikace pro řízení výkonnosti podniku?

Výzkumy prokazují, že stále více firem investuje do analytického softwaru. Předpokládá se dokonce, že v roce 2002 dosáhnou zisky firem v tomto oboru 3,6 miliard dolarů. Nejvíce se prodávají aplikace, které umožňují plánování, prognózy a prediktivní modelování. Co přesně tyto aplikace umí?

Především automatizují a optimalizují podnikové procesy a umožňují zjištění nových obchodních příležitostí. Fungují nezávisle na hlavních transakčních aplikacích firmy, ale v případě potřeby dokáží analyzovat data z těchto aplikací a odesílat zpět výsledky. Získávají data z více zdrojů, integrují je a transformují, a tak umožňují analýzu dřívějších a budoucích trendů v určitém odvětví.

Některé analytické aplikace jsou univerzální a dají se použít téměř v každém podniku a odvětví, některé jsou úzce specializované. Článek uvádí příklady funkcí, které mají aplikace pro jednotlivá odvětví. Největší část trhu tvoří aplikace pro finančnictví a vytváření rozpočtů.

Další skupina aplikací se vztahuje k řízení a měření výkonnosti podniku. Aplikace pro řízení výkonnosti podniku umožňují identifikaci klíčových ukazatelů a jejich vyhodnocení. Aplikace pro řízení výkonnosti pomáhají vytvářet scénáře a modelovat různé situace. Oba typy spolu musí úzce kooperovat.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review