Co by měl umět každý manažer?

Každá manažerská role má svá specifika. Přesto však existují určité základní schopnosti a dovednosti, jimiž by měli disponovat všichni lidé v manažerských funkcích. V článku se nad nimi zamýšlí americká konzultantka Gina Abudi, která se již 15 let zabývá rozvojem manažerských dovedností. Manažer by podle ní měl například znát základy řízení financí. Měl by vědět, jak číst účetní rozvahu nebo jak sestavit rozpočet. Měl by také umět komunikovat – ústně i písemně. S tím souvisí i schopnost poskytovat pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbu.

Efektivní manažer umí přesvědčit ostatní, aby jej následovali, nenutí je. Snaží se porozumět lidem kolem sebe, jejich potřebám a způsobům uvažování. Ví, že všechny nelze motivovat stejně. Je také dobrým týmovým vůdcem. Dokáže svým lidem vysvětlit cíle, které jsou před nimi.

Důležitou manažerskou dovedností je dále plánování. Každý manažer by měl být schopen naplánovat projekt. Znamená to sdílet vizi s ostatními, získat je pro tuto vizi, přijít s plánem pro zavedení této vize a zajistit dodržení termínů. Taktéž to znamená umět řešit problémy – pouze nereagovat, ale hledat příčiny. Nezbytným předpokladem úspěšné manažerské práce je znalost firemní kultury a celkového fungování firmy.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com