Co brzdí manažery vzdělávání?

I manažer vzdělávání je manažerem. Jeho úkolem je tudíž řídit vzdělávání a rozvoj ve firmě jako byznys. Znamená to strategicky propojovat vzdělávání s cíli organizace, vytvářet obchodní scénáře pro očekávané investice, obchodní plány pro vzdělávání včetně měření výsledků a strategií pro vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých programů. To vše je pak třeba disciplinovaně dodržovat v praxi.

Blogger serveru Chief Learning Officer, který sdružuje komunitu manažerů vzdělávání, David Vance se snaží odpovědět na otázku, co brzdí manažery vzdělávání a brání jim v úspěšné realizaci výše popsaného konceptu. Vysvětlení vidí ve třech základních příčinách:

Znalosti

Mnozí manažeři vzdělávání nemají zkušenosti s obchodními koncepty ze školy ani praxe. Dobrá zpráva je, že se jim mohou učit a není k tomu zapotřebí absolvovat MBA.

Sebedůvěra

Jiní mají potřebné znalosti, ale chybí jim dostatek jistoty k tomu, aby je použili v praxi. V takovém případě je třeba proste začít. Jediný způsob, jak získat jistotu, je prostřednictvím zkušeností.

Motivace

Nakonec jsou manažeři vzdělávání, kteří mají znalosti i sebedůvěru, ale chybí jim motivace. Často zjišťují, že jejich práce je více o managementu a číslech než o lidech. Jestliže však chtějí zastávat vůdcovskou roli, musejí ovládat techniky managementu a obchodní uvažování.

V diskusi pod článkem se pak objevují další důvody – čas, priority, strach z rozhodování, nedostatek nadšení nebo firemní politika.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer