Čím menší firma, tím větší stres

Menší firmy se potýkají s většími problémy při dosahování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců. K tomuto závěru dospěl alespoň výzkum britské společnosti Bibby Financial Services , v němž 98 procent dotázaných podnikatelů a manažerů z malých firem přiznalo vysokou míru pracovního stresu. Čtvrtina respondentů dokonce uvedla, že se cítí pod tlakem tři čtvrtiny pracovního času.

Existuje stále mnoho podnikatelů, kteří chtějí vše zastat sami a být šéfy jen sami sobě, uchovat si rovnováhu v životě je však podle odborníků důležitější. A stejně důležitá je i pro zaměstnance, kteří pak vykazují větší loajalitu a nižší fluktuaci a jsou schopni poskytovat lepší služby zákazníkům.

Stres stojí firmy každoročně značné sumy, má negativní vliv na fluktuaci zaměstnanců, absentismus, výkonnost i produktivitu. Začínající podnikatelé se navíc čelí zvýšenému stresu v podobě izolace, finanční nejistoty a chybějících podnikatelských struktur. Mezi klasické symptomy přílišného stresu patří podrážděnost, nespavost a neschopnost soustředit se. Dlouhodobý stres vede až k vážným zdravotním problémům, jako jsou migrény, nevolnosti nebo vředy. Odborníci radí vytíženým podnikatelům a manažerům uvědomit si rozdíl mezi kanceláří a domovem.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups