Chystáte prezentaci? Zapojte příběhy

Příběhy pomáhají lidem s vizualizací a zapamatováním složitých informací. Proto by také měly být součástí každé profesionální prezentace. Dokážeme-li vyprávění příběhů dobře skloubit s daty, dosáhneme nejen oživení prezentace, ale i snadnější změny postojů publika. Jak na to?

Kromě svých vlastních zkušeností můžete čerpat příběhy pro své prezentace ze všech dostupných médií, od přátel či rodiny. Dokonce i fikce může být velmi dobrým zdrojem příběhů. Pamatujte si, ale že dobrý příběh má uvádět fakta do určité perspektivy, nikoli je nahrazovat. Prezentace by rozhodně neměla být nepřetržitým příběhem nebo sledem detailně líčených příběhů. Délka jednoho příběhu by neměla překročit dvě až tři minuty.

Příběhy je třeba vybírat a upravovat tak, aby zdůrazňovaly klíčové body prezentace. Každý by měl mít jasnou pointu a oslovovat vždy konkrétní publikum. Vycházejte proto z otázek jako: Kdo tvoří publikum? Co chci, aby publikum cítilo? Co tvoří klíčové body příběhu? Kde je šťastný konec?

Jakmile si sestavíte osnovu příběhu, snažte se jej upravit tak, aby byl stručný, jasně srozumitelný a zábavný. Vlastní přednes příběhu si pak zkoušejte tak dlouho, než jej dokážete podat přirozeně a s citem pro konkrétní publikum. Zapojte své kolegy či blízké, aby vaše vystoupení zhodnotili.

Vyplatí se vytvořit si celou zásobu příběhů, z nichž můžete rychle vybírat pro různé příležitosti. U všech samozřejmě platí předpoklad, že je budete umět řádně podat.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine