Chemie úspěšného týmu

Přemýšleli jste někdy o tom, proč některé týmy výborně spolupracují, zatímco jiné s tím mají problémy? V úspěšných týmech funguje určitá chemie. Abyste jí mohli dosáhnout, je třeba především sdílet odpovědnost mezi všemi členy týmu. Jakmile budou vědět, že musejí spoléhat jeden na druhého, nikdo nebude chtít být tím, kdo by nechal ostatní na holičkách. Zajistěte také, aby jednotliví členové týmu znali své silné a slabé stránky, a mohli se tak vzájemně doplňovat.

Jak do toho zapadám?

Tým jako celek, ale i jednotliví členové by měli znát své role. Často se totiž stává, že lidé nevědí, jak jejich role zapadá do vize organizace, pro kterou pracují. Důležitou roli hraje také motivace. Není přitom pravda, že motivace musí přicházet výlučně ze strany nadřízených. Členové týmů by se měli motivovat navzájem. Motivace by měla vycházet zevnitř tak, aby každý mohl přispět ke zlepšování ostatních i sebe samého.

Snažte se, aby se lidé v rámci vašeho týmu znali na osobnější úrovni. Neznamená to nutit je, aby se svěřovali s důvěrnostmi, ale poskytnout jim čas a prostor, aby se lépe poznali. Podporujte také otevřenou komunikaci – jak mezi kolegy, tak směrem k vedoucím týmů.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com