Chcete profesionální chování? Jděte příkladem

Chování zaměstnanců na pracovišti je základním předpokladem úspěšného fungování firmy. Zákazníci a prodejci je mohou pravidelně sledovat, a proto je důležité ujistit se, že vysíláte správné signály. Jako manažer či vůdce byste měli aktivně podporovat profesionální chování na pracovišti. Držte se následujících tipů.

- Chcete-li získat respekt, musíte jej projevovat ostatním. Pokud chcete posílit respekt na svém pracovišti, musíte začít u svého vlastního chování. S respektem přistupujte ke všem od recepční až po generálního ředitele.

- Uznávejte a podporujte ostatní. Ukažte své uznání za správné chování zaměstnanců. Konkrétním zaměstnancům je projevujte okamžitě. Později je můžete znovu pochválit i formálně před ostatními.

- Nevhodné chování řešte okamžitě. Stejně důležité jako podporovat správné chování je odrazovat od špatného. Opět je stěžejní reagovat okamžitě. Nebojte se mluvit se zaměstnanci mezi čtyřma očima. Profesionálnímu chování se dá učit a vaším úkolem je být dobrým učitelem.

- Buďte konzistentní. Chcete-li dosáhnout určitého typu profesionality, musíte být konzistentní ve svých očekáváních. Zaměstnanci jim pak lépe porozumějí. Neublíží vám, když sestavíte a zveřejníte základní pravidla.

- Komunikujte jasně. Nejdůležitějším faktorem v otázce podpory profesionálního chování na pracovišti je otevřená komunikace. Buďte aktivní, dostupní a vytvářejte příležitosti, aby s vámi zaměstnanci mohli komunikovat. Čím viditelnější budete, tím vnímavější budou ke kritice a zpětné vazbě ohledně profesionality svého chování.

Vytváření pozitivního pracovního prostředí je nikdy nekončící úkol. Je třeba, abyste vědomě modelovali očekávané chování a podporovali ostatní v tom, aby dělali totéž.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com