Chcete inovaci? Čerpejte od zaměstnanců

Každý zaměstnanec ve vaší firmě může být cenným novátorem. To tvrdí David Silverstein, odborník v inovacích a prezident skupiny Breakthrough Management.

Inovace by měla být předvídatelná, spolehlivá a opakovatelná. Vytvořením prostředí, které podpoří tvořivého ducha a zadáním konkrétního cíle mohou podnikatelé najít ve svých zaměstnancích systematickou pomocnou ruku.

Silverstein především upozorňuje, že musí jít stranou osobní ego manažerů. „Je příliš sobecké myslet si, že vy jediní máte klíč ke všem budoucím inovacím.“ K otevření brány nápadů od zaměstnanců je také nutné eliminovat jakoukoliv penalizaci za špatný nápad.

Otevřená setkání jsou vhodným způsobem, jak diskutovat nad nápady. Silverstein ale navrhuje, aby předcházelo zaslání nápadů a myšlenek e-mailem. Tak lze předejít tomu, že se nebudete fixovat na jedinou ideu a že žádný ze zaměstnanců nebude jednání dominovat.

Snažte se odhadnout nadání svých lidí. Můžete to provést i formální cestou pomocí testů nebo pohovoru. Někteří mohou mít nadání na nové nápady, jiní spíše na to, jak je uplatnit v praxi. Nakonec je důležité abyste vy, jako lídři, určili parametry. Specifikujte, co hledáte a veďte své zaměstnance.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com