Chcete být efektivním lídrem? Nebojte se mluvit i o nepříjemných tématech

Nejistota, nespokojenost s pracovními podmínkami, interní konflikty, frustrace. To jsou často témata, o kterých spolu mluví zaměstnanci mezi sebou, ale neřeší je se svým nadřízeným nebo s vedením. Jestliže nastává na pracovišti nějaký konflikt, nejhorší chybu, kterou může manažer udělat, je konflikt ignorovat a nechat zaměstnance, ať jej vyřeší sami mezi sebou, případně nechat jej eskalovat. Zde jsou důvody, proč by měl efektivní lídr umět mluvit s podřízenými i o nepříjemných tématech. A tipy, jak na to.

Transparentní řešení problému zodpoví mnohé nevyřčené otázky

Jak uvádí BusinessKnowHow.com, zaměstnanci někdy mívají pochybnosti či frustrace, které zůstávají nevyřčené a neřešené. Když se tak stane a problém se neřeší, obavy nebo jiné negativní pocity mohou postupně nabírat na síle a pak se mezi zaměstnanci nečekaně silně projevit.

Úkolem efektivního manažera je tyto skryté frustrace u pracovníků detekovat, monitorovat a transparentně řešit. Teprve když se management postaví těmto problémům skutečně čelem a začne je s pracovníky aktivně řešit, je možné situaci uklidnit, vysvětlit a vyřešit.

Transparentní řešení problémů jako motivace pro všechny pracovníky

Pokud se i nepříjemná témata řeší veřejně v klidu a s rozumem, podnítí to i všechny ostatní zaměstnance k tomu, aby se příště nebáli mluvit nahlas a řekli svůj názor. Vy jako manažer chcete vytvořit prostředí, ve kterém se všichni baví otevřeně a kde jsou názory všech brány v potaz, a proto je nutné brát příspěvky všech lidí vážně.

Veřejně řešené problémy navíc působí i preventivně na případné další podobné situace. Pokud se konflikty neřeší pouze jako izolované, specifické případy, ale jako obecné problémy, které se mohou stát každému, a navrhují se i obecně platná řešení, mohou zabránit podobným situacím v budoucnosti.

Jak na to?

Především musíte být ke svým podřízeným upřímní. Pokud vidíte, že je něco trápí nebo že se na pracovišti šíří určitá frustrace nebo špatná nálada, sedněte si s nimi k jednomu stolu a přímo se jich zeptejte, co se děje. Vytvořte takové prostředí, které nebude pracovníky trestat za to, že vyjádří svůj názor nebo obavu. Věci řešte v klidu, bez předsudků, a snažte se do pracovníků vcítit. Buď si můžete sednout s celým svým týmem dohromady, nebo se můžete bavit individuálně s jednotlivými pracovníky a detekovat tak obecné vzorce, které se projevují napříč celým vaším týmem.

 

 

-mm-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How