Change management ve 4 krocích

Při prosazování změn v organizaci je zásadní osobní kontakt s klíčovými opinion leadery. Neschovávejte se za e-maily, brožury a prezentace. Změny musí být interaktivní. Držte se proto následujících čtyř kroků.

- Vytvářejte možnosti společného setkávání k diskusi. Nevystupujte jako vůdce, který jen přijde, aby oznámil změny. Naopak byste měli zaměstnance zapojit a ptát se jich.

- Buďte dobrým učitelem. Měli byste se umět dobře spojit se svým publikem. Podstatné je také vědět, kdy mluvit, kdy naopak mlčet a nedopouštět se politických faux pas. Naučte se také vyprávět příběhy. Musíte znát svůj program, umět jej předat a pokud zaměstnanci něco šatně pochopí, uvádět věci na pravou míru.

- Učte se od svých partnerů. Pracujte se zpětnou vazbou a využívejte ji ke zlepšování svých plánů a dalších kroků. Když se nebudete učit, žádné změny nedosáhnete.

- Budujte vztahy. Lidem, s nimiž mluvíte, dávejte najevo, že jejich přispění je důležité. Ukažte jim, jak jste se změnili na základě jejich podnětů. Jednejte však rychle, dokud máte jejich pozornost.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company