Být šéfem je v pořádku

V dnešní době potřebují zaměstnanci šéfy, kteří je nasměrují k úspěchu ve všech krocích a pomohou jim získat, co potřebují. Jak na to? Návratem k základům managementu.

- Vybudujte si zvyk řídit každý den. Každý den si vyčleňte jednu hodinu, abyste mohli předem řídit své iniciativy při prosazování své agendy - než něco začne fungovat správně, špatně nebo průměrně. Soustřeďte se na čtyři až pět lidí denně. Zaveďte pravidelné setkávání mezi čtyřma očima. Měla by být krátká, přímá a jednoduchá. Stačit by vám mělo patnáct minut.

- Naučte se mluvit jako výkonnostní kouč. Nejefektivnější manažeři umějí mluvit autoritativně a zároveň projevit sympatie. Nečekejte na problémy a začněte koučovat. Přistupujte k zaměstnancům jednotlivě. Soustřeďte se na specifické příklady individuální výkonnosti. Výkonnost popisujte upřímně a živě. Stanovte si další konkrétní kroky.

- Se zaměstnanci jednejte individuálně. Pokračujte ve zdokonalování svého přístupu s každým jednotlivým zaměstnancem tím, že si položíte následující otázky: Kdo je tento člověk v práci? Proč jej potřebuji řídit? O čem s ním potřebuji mluvit? Jak bych s ním měl mluvit? Kde bych s ním měl mluvit? Kdy bych s ním měl mluvit?

- Udělejte z odpovědnosti skutečný proces. Zaměstnanci potřebují věřit, že u vás existuje spravedlivý a přesný proces sledování jejich činnosti a propojování jejich chování s reálnými důsledky. Ujistěte se proto, že vědí, že budou muset vysvětlovat své konání. Soustřeďte se na konkrétní jednání, které má pod kontrolou přímo daný zaměstnanec. Buďte šéfem, o kterém je známo, že vyžaduje odpovědnost zaměstnanců. Oddělte svou roli šéfa od osobních vztahů.

- Řekněte zaměstnancům, co mají dělat a jak. Převeďte nejlepší postupy do podoby standardních provozních procesů. Od zaměstnanců pak vyžadujte, aby je dodržovali. Poskytněte jim soupis jednotlivých kroků, kdykoli to bude možné.

- Sledujte výkonnost při každém kroku. Jaká konkrétní očekávání, cíle, termíny a požadavky vyžadujete? A jak je konkrétní jednání každého zaměstnance spojeno s těmito požadavky? Monitorujte, měřte a dokumentujte výkonnost každého zaměstnance v každém jeho kroku..

- Řešte malé problémy dříve, než se stanou velkými. Postupující zdokonalování výkonnosti vyžaduje řešení malých problémů v rámci pravidelného řízení zaměstnanců.

- Pro některé lidi dělejte více a pro některé méně. Dejte každému zaměstnanci možnost splnit základní očekávání v rámci jeho práce a pak i možnost dosáhnout více - a podle toho získat i odměnu.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine