Být kamarádem podřízených nestačí

Časté manažerské diskuse se točí kolem toho, zda je pro výkonnost pracovníků lepší, aby měli svého manažera rádi, nebo aby z něho měli strach. Ideální řešení bude asi někde uprostřed – manažer si získá respekt svých lidí, když bude oblíben, některé situace však vyžadují určitý strach z autority. Jak si tedy získat respekt?

Nezneužívejte svůj vliv

Vlivná pozice může manažera dovést k pocitu, že ví všechno a nepotřebuje brát v potaz ostatní. Sledujte proto, zda se vaši lidé nezačínají stahovat a nepřestávají komunikovat.

Naslouchejte

Pasivní poslech nestačí. Dobrého manažera dělá schopnost aktivně naslouchat a ocenit myšlenky druhých.

Zlidštěte pracoviště

„Lidské“ pracoviště je založené na spolupráci, která upřednostňuje dobro firmy před osobním ziskem. Vládne na něm smysl pro rodinu nebo komunitu s tím, že vedení nejen toleruje, ale i podporuje zábavu a humor.

Posilujte vztah mezi zaměstnanci a firmou

Ukazujte zaměstnancům, jak jejich stagnace poškozuje firmu a tím i je samotné.

Nezapomínejte na zpětnou vazbu a hodnocení výkonnosti

Žádné zprávy nejsou pro zaměstnance dobré zprávy, zvláště v dnešní atmosféře strachu ze ztráty zaměstnání.

Nebojte se měnit směr

Schopnost změn na základě zpětné vazby od zaměstnanců posiluje spokojenost a vytváří pozitivní, lidské pracovní prostředí.

Nezapomínejte, že jste manažer

Necítíte-li dostatečný respekt, zvažte, zda se se zaměstnanci nesnažíte příliš spřátelit na úkor toho, abyste je vedli. Zaměstnanci vás nemusejí milovat ve všech situacích, ale měli by si vás vážit.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek