Budování kontaktů v deseti bodech

Ať už se v životě věnujete čemukoli, setkáváte se s lidmi. Setkávání je základem i tzv. networkingu neboli budování kontaktů, které slouží k vytváření efektivních vztahů. Článek shrnuje deset doporučení, jak budovat vztahy s neznámými lidmi.

- Pozdravte. Postavte se strachu z oslovení na své straně, a prolomíte tak i ten na straně druhé. Nejdůležitější je, abyste chtěli mluvit s lidmi a neseděli jen s těmi, které už znáte.

- Přicházejte včas a odcházejte pozdě. Je to v podstatě běžná obchodní praxe.

- Projevujte zájem, nesnažte se být zábavní. Toto je asi nejdůležitější rada. Zajímejte se, co druzí dělají, jak se dostali tam, kde jsou a čím jim můžete být prospěšní. Oni se vás pak také zeptají, co děláte. Čím více budete naslouchat druhým, tím více budou naslouchat i druzí vám.

- Travte čas s lidmi, s nimiž jej chcete trávit. Nevěnujte se pouze vztahům s obchodním potenciálem.

- Připravte si řeč o sobě. Buďte připraveni, až vás vyzvou, abyste se představili. Shrňte tuto řeč do třiceti vteřin.

- Ve svých třiceti vteřinách neříkejte, co děláte. Raději se soustřeďte na to, co ze sebe můžete nabídnout druhým. Mluvte o sobě, ne své práci.

- Připravte si i desetivteřinové projevy. Mohou se vám hodit předem připravené fráze typu: „Jsem kouč. Pomáhám lidem dosáhnout toho, co chtějí.“

- Buďte struční. Přemýšlejte, jak si vás lidé při představování zapamatují. Nemluvte rozvláčně.

- Výměna vizitek je absurdní. Často putují pouze z vašeho stolu do zásuvky někoho jiného nebo naopak a rychle se na ně zapomíná. Berte si pouze vizitky lidí, kterým se chcete ozvat.

- Nečekejte dlouho. Lidem, s nimiž jste se nově poznali, se ozvěte do 48 hodin.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com