Bude se rušit home office?

Kanceláře Seznam.cz (foto: Seznam.cz)

Práce z domova je čím dál častější, zejména v oblasti e-commerce a digitálního byznysu je pak něčím zcela běžným. Změnit to však může novela zákoníku práce, která má být brzo projednána Poslaneckou sněmovnou. Dle plánů Ministerstva práce a sociálních věcí má platit již od jara 2017.

Pro zaměstnance je na možnosti mít home office atraktivní úspora času stráveného jinak dojížděním na pracoviště a přípravou na odchod z domova, ušetření nákladů nejen za dopravu, ale i za jídlo, či více času stráveného s rodinou. A firmy na to čím dál více slyší, obzvláště ty, co prodávají online.

„Dá se říci, že čím více stačí pro výkon práce počítač se správným softwarovým vybavením a připojení k internetu, tím jsou zaměstnavatelé ochotnější svým zaměstnancům home office nabídnout,“ říká Magdaléna Divišová vedoucí Online People, HR agentury zaměřené na hledání kvalifikovaných profesionálů pro firmy působící v oblasti e-commerce. Právě ty se tomuto trendu začínají čím dál více přizpůsobovat.

„Provozování internetového obchodu není zdaleka jen virtuální záležitostí. Se sklady či výdejnami jsou spojené pozice, které do velké míry vyžadují fyzickou přítomnost v místě oficiálního pracoviště. Mimo to ale e-shopy mají také zaměstnance starající se o výkonnostní marketing, správu sociálních médií, vývojáře a management. Ti všichni nemusí pro svou práci sedět každý den v kanceláři a alespoň částečný home office očekávají,“ přibližuje Divišová.

To samé platí ale pro mnoho dalších firem pracujících v digitálním byznysu, od startupů přes marketingové agentury až po významné společnosti. Podstatou navrhovaných úprav spojených s prací z domova zaměstnanců, kteří ji nevykonávají pouze nárazově, je totiž toto:

  • Novela zákoníku práce (ZP) navrhuje, aby zaměstnavatel proplácel zaměstnanci provozní náklady spojené přímo s výkonem jeho pracovní činnosti v bydlišti zaměstnance. To zahrnuje například i internetové připojení, při doslovném výkladu ale také část výdajů na elektřinu. V květnu 2016 souhlasilo MPSV v rámci vyjednávání tripartity s tím, aby byly tyto náklady proplácené formou blíže nespecifikovaného paušálu.

  • Zároveň by měl zaměstnavatel více přispět k tomu, aby zaměstnanec doma pracoval v bezpečném prostředí. Novela ZP proto navrhuje, aby zaměstnavateli přibyla povinnost zajistit zaměstnanci využívajícímu tzv. home office školení o bezpečnosti práce doma. Zaměstnanec bude povinen podepsat, že byl proškolen a má doma bezpečné pracovní prostředí.

Povinnost školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako úhrada provozních nákladů, je obecně povinností dle § 2 zákoníku práce bez ohledu na místo výkonu práce," podotýká vedoucí tiskového odboru Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek, že závislá práce má být vykonávána plně na náklady zaměstnance již dle stávající legislativy. V případě práce z domova tomu ale realita neodpovídá plně.

Zaměstnanci jsou vybaveni poměrně standardně pracovními nástroji, například služebními laptopy a telefony, o proplacení provozních nákladů se však nehlásí. Většina z nich totiž oceňuje samotnou možnost pracovat z domova. Novela zákoníku práce jim má dát možnost, aby se přihlásili i o náklady spojené s internetovým připojením, ale třeba i o ty za teplo a elektřinu použité v jejich pracovně. Obtížnost rozlišení domácího a pracovního použití je přitom u těchto položek zjevná," vysvětluje Magdaléna Divišová.

V Seznamu rozhodují o home office manažeři

Pro českou internetovou jedničku Seznam.cz pracuje přes 1 100 zaměstnanců. Možnost práce z domova není apriori nepřístupná převážné většině z nich. O tom, kdo a kdy bude muset sedět v moderním sídle společnosti poblíž pražského Anděla, rozhodují přímí nadřízení, kteří mají k dispozici metodiku, o kterou se při tom mohou opřít.    

Práci z domova může využívat po dohodě s nadřízeným de facto kdokoliv, u koho to dává smysl, může z domova práci vykonávat a je nějak změřitelné, zdali ji udělal či nikoliv. To může klidně více než 1 000 lidí,“  vysvětluje mluvčí Seznam.cz, Irena Zatloukalová. Možnost práce mimo kancelář vnímá jako benefit pro zaměstnance, který by neměl být zneužíván.

Dodává však, že v internetovém byznysu se možnost alespoň částečného home office očekává: „Možná to tak není v regionech, v Praze a v internetové bublině obzvlášť je ovšem práce z domova alespoň na pár dnů v měsíci požadovaným standardem. Když si budou muset vaši lidé pro návštěvu řemeslníka vzít volno nebo dovolenou, k image atraktivního zaměstnavatele si tím rozhodně nepomůžete.“

Kanceláře Seznam.cz (foto: Seznam.cz)

Centrála Seznam.cz na pražském Smíchově nabízí jedny z nejhezčích českých kanceláří. Zahrnuje i horolezeckou stěnu, posilovnu a venkovní posezení na střeše budovy, přesto může většina zaměstnanců po domluvě s nadřízeným upřednostnit práci z domova.

Připravovaná novelizace zákoníku práce ovšem může změnit i celkovou politiku společnosti. Reakcí na připravovanou legislativu je zatím to, že zaměstnanec mající home office musí dát vědět, kde ho bude vykonávat, a je povinen dát na sebe telefonní kontakt. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců má služební telefon, nejde o žádnou drastickou změnu. Ta ale není do budoucna vyloučena.

„Nechci za Seznam.cz vynášet finální slovo, když nová podoba zákoníku práce ještě není přijata. Pokud však bude novelizovaný zákoník práce upravovat práci z domova nyní navrhovaným způsobem, budeme nuceni zvážit naše možnosti a to, jestli se nám práci z domova vyplatí zachovat,“ dodává Irena Zatloukalová s tím, že nepovažuje za rozumné, aby firma nabízela zaměstnancům benefit a byla za to ještě navíc penalizována vícenáklady a dalším papírováním.

S navrhovanou novelou nesouhlasí internetové obchody

CZC.cz patří mezi největší internetové obchody s výpočetní technikou a elektronikou v Česku. Po celé republice má desítky prodejen, většina z nich je ovšem frančízami. Z toho důvodu pak má samotné CZC.cz zhruba dvě stovky zaměstnanců. Home office je možný jen u některých profesí. „Jde především o lidi z obchodu, marketingu a IT. Celkově se týká jistě méně než u třetiny zaměstnanců," přibližuje HR ředitelka CZC.cz, Jitka Sojaková.

Přesto s úpravou práce z domova v novele zákoníku práce nesouhlasí. „Možná tím její tvůrce sledoval ochranu těch zaměstnanců, kteří pracují pouze doma a nemají od zaměstnavatele vytvořené žádné zázemí, včetně nástrojů pro práci,“ polemizuje Jitka Sojaková nad regulací, která čeká na projednání Parlamentem ČR. „V tom případě by to dávalo smysl, ne však, když zasahuje i zaměstnavatele, kteří povolují home office jen jako doplněk.“

Obchod Kytary.cz (foto: Kytary.cz) 
V Kytary.cz si zakládají na tom, že nabízí zákazníkům možnost vyzkoušet si hudební nástroje na místě. Občasná práce z domova se tak týká jen necelé třetiny zaměstnanců.

V Kytary.cz pracuje 76 lidí na hlavní zaměstnanecký poměr. Valná většina z nich tak činí na centrále společnosti v pražských Modřanech, místě, kde je velký obchod s hudebními nástroji, do kterého vám na počkání donesou na vyzkoušení jakýkoliv model z přilehlého skladu. Home office je zde něčím navíc, je však po dohodě možný.

Ač se možnost práce z domova týká necelé třetiny zaměstnanců, HR manažerka Kytary.cz Jana Naidrová navrhovanou úpravu zákoníku práce nevítá. Obavu u ní nevyvolávají jen zvýšené výlohy za proplácení provozních nákladů zaměstnanců, ale i to, že by se odpovědnost za zajištění bezpečnosti u zaměstnance doma měla přenést na zaměstnavatele, minimálně tedy poskytnutím školení, které má být podmínkou možnosti povolení home office.

Nedomnívám se, že by další speciální školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci reálnou bezpečnost práce doma zvýšilo, u kancelářských profesí to považuji za zbytečné,” vysvětluje s tím, že z pohledu HR oddělení je dobré alespoň to, že budou mít poté papír o vyškolení a budou moci firmu chránit. Přesto dle mého názoru tato regulace vytváří pro firmy potenciální nebezpečí. Živě si umím představit, že by například vznícení firemního počítače mohlo rozpoutat požár v bytu zaměstnance a odpovědnost by pak byla automaticky svalená na firmu,” uvádí extrémní scénář.

Práce z domova je v e-commerce běžná

Irena Zatloukalová ze Seznam.cz považuje u velké části profesí spojených s provozem internetového obchodu možnost alespoň částečné práce z domova za něco zcela běžného. Souhlasí s ní i ředitelka HR agentury Online People, Magdaléna Divišová:

V Online People se na vyhledávání zaměstnanců v e-commerce zaměřujeme, především pak na profese spojené s managementem a marketingem internetových obchodů. Atraktivní nabídka pro zaměstnance v těchto oborech už není zdaleka jen o výši platu, ale také o prostředí, které zaměstnavatel svým zaměstnancům vytváří. Možnost alespoň částečné práce z domova je jeho standardní součástí.

Zaměstnanci dnes po zaměstnavatelích vyžadují časovou flexibilitu, ta je vedle finančního ohodnocení klíčovým rozhodovacím parametrem při vstupu do konkrétního zaměstnání. Zejména u online marketingových profesí, kde chybí dostatečný počet odborníků, může platnost novely zákoníku práce ve stávající podobě pro zaměstnavatele představovat další překážku v boji o tuto hrstku lidí.

„Boj o kvalitní pracovníky je v e-commerce poměrně tuhý, část firem tak náklady navíc přijme jako fakt. Nezanedbatelné množství firem by ale novelizovaný zákoník práce ve stávající podobě přiměl k omezení nabízení home office, případně k většímu upřednostnění práce na fakturu namísto klasického zaměstnaneckého poměru. Efekt nové legislativy by tak šel proti záměru, s kterým ji pravděpodobně Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvářelo," uzavírá Magdaléna Divišová