Brian Tracy: Osobní vlastnosti úspěšného lídra

Ilustrační snímek

Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá z některých lidí skvělé lídry? Proč jsou ostatní jejich výkony nadšeni a ochotni je následovat? Jaké jsou jejich kvality ve srovnání s ostatními? Následující konkrétní faktory ovlivňující jejich charakter popsal na svém blogu americký spíkr a poradce Brian Tracy.

Tři hodnoty úspěšných lídrů: vysoká očekávání, sebekázeň a osobní síla

Vůdčí schopnosti pramení mnohem více z toho, jací jste uvnitř, než jací jste navenek. Úspěšní muži a ženy mají vždy položena svá vlastní očekávání a hodnoty hodně vysoko. Stejně tak mají nastaveny i své představy vůči ostatním.

Jinou z předností je jejich schopnost sebekázně. Schopní lidé disponují vysokou mírou disciplinovanosti a jsou schopni vzniklé situace a problémy řešit s chladnou hlavou. Jejich pracovní proces je organizovaný a má jasně stanovené priority a cíle. Navíc vidí věci zcela reálně a jsou upřímní k sobě i ostatním.

Zmíněné osobní vlastnosti přirozených vůdců zároveň přirozeně přitahují podporu a uznání od ostatních, kteří jej budou následovat. Lidé s takovým charismatem disponují nezlomnou silou vůle a schopností vytrvat v cestě za dosažením úspěchu. Čím více jde do tuhého, tím více se soustředí na nutné úkoly a tím více jsou odhodláni stanovený cíl splnit. Tomu se říká síla osobnosti a zaslouží si respekt ostatních.

Co z toho plyne pro vás, jestliže chcete postoupit vpřed na cestě stát se lepším lídrem? Ujasněte si zcela jasně a bez kompromisů, jaké jsou vaše priority, a stůjte si za nimi. A naučte se sebedisciplíně. Pokud řeknete, že něco uděláte, tak to také udělejte hned a neodkládejte úkol nebo se k němu už nevrátíte.

Jaké jsou vaše osobní vlastnosti, kterých si na sobě ceníte?

-bn-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com