Brian Tracy o budování úspěšných týmů

Ilustrační snímek

Zplošťování firemních hierarchií v posledních letech výrazně snížilo počet příležitostí k rychlému postupu na kariérním žebříčku. Uspokojení z pracovního postupu tak nahradila smysluplná týmová práce za účelem dosahování důležitých firemních cílů. Podle amerického spíkra a poradce Briana Tracyho, který patří k předním světovým osobnostem v oblasti osobního a profesního rozvoje, vyžaduje budování úspěšných týmů splnění následujících šesti podmínek.

Sdílení cílů

U každého týmu je na začátku třeba, aby všichni rozuměli tomu, čeho má tým společně dosáhnout. Každý člen týmu by měl mít možnost přicházet s nápady, jak jednotlivé cíle splnit co nejlépe.

Sdílení hodnot a principů

Nejlepší týmy pravidelně diskutují o hodnotách, principech a způsobech chování, které řídí rozhodování v týmu. Vedoucí týmu by měl jít příkladem v otázce hodnot, jako je upřímnost, otevřenost, odpovědnost, kvalitní práce apod.

Sdílení plánů činností

Sejděte se u jednoho stolu a nechte všechny členy týmu mluvit o tom, za jakou část práce nesou odpovědnost. Cílem těchto diskusí je, aby celý tým věděl, kdo co dělá a jak práce jednotlivých členů zapadá do sebe.

Jasná role lídra

Demokracie v týmu může fungovat jen do určité míry. Každý tým proto potřebuje silného lídra, který bude mít konečné slovo a půjde ostatním příkladem.

Vyhodnocování úspěšnosti týmu

Pravidelně vyhodnocujte pokrok svého týmu ze dvou pohledů. Nejprve sledujte, zda dosahujete výsledků, které od vás očekávají zákazníci a vaše firma. Pak se ptejte, zda máte mechanismy k tomu, abyste se mohli ptát svých zákazníků, jak jsou s vámi spokojeni.

Sdílení myšlenek

Tým by se měl pravidelně scházet také ke sdílení informací o tom, jak se komu daří, co se zrovna děje ve firmě a co koho v souvislosti s aktuálním děním napadá.

-kk-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com