Berte konflikty jako příležitosti

Žádný lídr se nevyhne konfliktům na pracovišti. I kdyby se o to snažil, stejně neuspěje. Ke konfliktům je proto třeba přistupovat přímo – nebát se, ale naopak je vítat a naučit se s nimi pracovat. Nakonec – je to vaše práce.

Konflikty většinou vznikají ze dvou základních příčin. První je špatná komunikace - nedostatek informací, žádné informace nebo špatné informace. Druhou pak je rozhodování na základě emocí. Řešením je tudíž jasná, včasná a přesná komunikace za současného zachování chladné hlavy. Tipy, jak konkrétně lépe zvládat konflikty na pracovišti, přinesl server Forbes.com.

1. Vymezte hranice přijatelného chování

Základem prevence konfliktů jsou jasné popisy pracovních pozic a také vymezení tzv. řetězce vedení (chain of command), aby pracovníci věděli, co se od nich očekává. Jasně a veřejně dejte najevo, co bude i co nebude tolerováno.

2. Stavte se ke konfliktům přímo

Pokud se vám nepodaří předejít konfliktu, je třeba vyřešit jej co nejdříve. K tomu vám opět pomůže prevence. Čas vynaložený na identifikaci a pochopení příčin vzniku konfliktů slouží nejen k prevenci, ale i k rychlejšímu zvládání konfliktů, kterým se nepodaří předejít.

3. Hledejte faktor WIIFM (What’s In It For Me – Co z toho mám já)

Učte se chápat motivace druhých. Když budete ke konfliktům přistupovat tak, abyste pomohli druhým dosáhnout jejich cílů, narazíte na mnohem méně překážek.

4. Vyhodnoťte závažnost situace

Vyhýbejte se konfliktům „jen pro konflikt“, za nimiž nestojí žádná důležitá okolnost nebo situace. Pokud však situaci vyhodnotíte jako dost vážnou pro vznik konfliktu, držte se pravidla vyřešit ji co nejdříve.

5. Vnímejte konflikty jako příležitosti

Každý konflikt skrývá příležitost naučit se něco nového. Pokud s konflikty nepracujte v rámci rozvoje svého týmu a leadershipu, připravujete se o mnoho příležitostí.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com