Automatizování obchodních procesů je produktivní

Potřeba řízení obchodních procesů je celkem jasná. Automatizováním procesů můžeme výrazně snížit náklady a zlepšit produktivitu zaměstnanců. Flexibilní a událostmi řízené procesy se mohou stát konkurenční výhodou a mohou otvírat cestu k dalším službám.Přínos automatizace flexibilních procesů může být výrazný pro velké nadnárodní společnosti i pro malé a střední firmy. Konkurenční efekt a zefektivnění nákladů je důležité pro všechny.

Společnosti se za posledních třicet let soustředily na to, aby se staly procesně orientovanými. Podniky se naučily, jak vytvořit a zdokumentovat mapu existujících procesů, využít analytické techniky, a tyto modely použily při zlepšování výkonnosti.

Všechny tyto kroky vedly k tomu, aby management společnosti věděl, jakým způsobem společnost funguje v komplexním světě konkurujících si společností. Zdokumentování procesů pomáhalo společnostem pochopit klíčové kompetence a přidanou hodnotu procesů. Pokrok nastal, když společnosti začaly ke zlepšování konkurenceschopnosti využívat zlepšování efektivnosti svých obchodních procesů.

-pk-

Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk