Autentický až za hrob

Současný obchodní svět si žádá, aby manažeři byli především autentičtí. Již nějakou dobu totiž visí ve vzduchu otázka, kam se poděla etika a upřímnost a požadavek, aby se zase vrátila. Nejde o nic „jednoduššího“ než stát si za tím, čemu manažer věří a plnit své sliby. Autenticita je novým pravidlem pro každého manažera a klíčem k ní je komunikace. Článek popisuje několik doporučení, jak projevit autenticitu v manažerské komunikaci:

- Specifikujte, co očekáváte (např. výkonnost, spolupráci, ale také slušnost).
- Buďte zaměstnancům k dispozici.
- Naslouchejte ostatním.
- Ukazujte, čemu jste se naučili.
- Respektujte zaměstnance jako lidi.

Opačnou stranou autenticity je loajalita. Jakmile zaměstnanci uvidí, že jejich manažer plní svá slova, uvěří mu. Uvěří-li mu, budou pro něho také chtít pracovat a nejen to, budou chtít pracovat i s ním. Budou také ochotni postavit se za něj v těžkých časech.

-kk-

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com