Arogance stranou

Arogance je vlastnost, která nechybí hráčům baseballu, politikům a také vedoucím pracovníkům. Když selže uvedení nového produktu na trh, reklamní kampaň nebo firemní politika, zkříží si mnozí odpovědní manažeři ruce před svou metaforickou hrudí a odmítají přiznat chybu. Nedokáží naslouchat kritice, natož ji přijmout.

Arogance je lidské selhání, většina lidí se mu však během svého života nevyhne. A zvláště manažeři s vysokými ambicemi jsou ohroženou skupinou. V první řadě je totiž třeba přiznat si tuto vlastnost a teprve pak proti ní bojovat. Je třeba chápat, že arogance je přímou cestou ke ztrátě důvěry lidí a šance splnit vytýčené cíle – potenciálně tedy i k nutnosti hledání jiného zaměstnání. Článek proto nabízí několik rad, jak se aroganci na manažerské pozici vyhýbat.

- Otevřete dveře. Manažeři by se neměli izolovat od svých zaměstnanců. Vést striktně zpoza stolu nebo dokonce zavřené dveře není v ničem dobré. Může se jednoduše stát, že bez sdílení znalostí a odpovědností se manažeři stanou otroky svých vlastních odpovědností. Při každém problému se pak chovají podrážděně a ubližují tím nejen sobě, ale i svým schopnostem.

- Hledejte alternativy. Ukažte, že máte otevřenou mysl a jste ochotni naslouchat. Manažeři, kteří dokáží nahlížet na lidi s jiným názorem jako na užitečné zdroje a ne nepřátele, mají větší šanci dosáhnout svých cílů rychleji, dokonaleji a také nápaditěji.

- Buďte skromní. Pokora dokáže přivést lidi na vaši stranu. Budou vám chtít pomoci, což každý manažer potřebuje.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com