Ano a ne pro efektivní brainstorming

Ilustrační snímek

Váš tým má před sebou úkol najít kreativní řešení určitého problému svého zákazníka. Ať už je tím zákazníkem někdo ve firmě či mimo ni, pravděpodobně uspořádáte brainstorming, abyste našli tu nejlepší cestu. Otázka však zní, zda umíte s brainstormingem správně zacházet, aby vám mohl být užitečný.

Server Inc.com proto přišel se seznamem doporučení, jak využít brainstorming ke generování skutečně přínosných nápadů a čeho se naopak vyvarovat, abyste tyto nápady spolehlivě nezabili již v zárodku.

 

ANO

1. Připravte se

Zajistěte, aby všichni účastníci předem znali daný problém a přicházeli na brainstormingové sezení již s představami o řešení.

2. Vyzvěte ke sdílení myšlenek

Vyzvěte všechny účastníky, aby se podělili o cokoli zajímavého i klidně i provokativního, co je v souvislosti s řešením problému napadne.

3. Zajistěte, aby facilitátor facilitoval

Facilitátor by měl posouvat brainstorimg kupředu tím, že bude klást otázky, dávat prostor řečníkům, navazovat na vyřčené a udržovat hovor v linii nejdůležitějších témat.

4. Najděte kreativní prostředí

Opusťte tradiční prostředí konferenční místnosti a najděte si otevřenější prostor. Když jej nenajdete ve firmě, vyjděte ven.

5. Přineste si pomůcky

Vezměte s sebou produkty svého klienta, případně jejich obrázky nebo různé obrázky a předměty, které mohou s hledaných řešením souviset.

NE

1. Nenechte mluvit jen jednoho nebo dva účastníky

Zajistěte, aby se aktivně účastnili všichni. Facilitátor by se měl postupně ptát každého účastníka zvlášť.

2. Neznevažujte ničí nápady

Držte se hesla, že každý nápad se počítá. Nepřerušujte nikoho s tím, že to, co říká, je hloupost. Facilitátor by měl zajistit, aby skupina zvážila všechny nápady.

3. Nepřicházejte s již hotovým rozhodnutím

Máte-li nápad, který považujete za silný, nabídněte jej k diskusi. Zajímejte se o názory ostatních.

4. Neargumentujte tím, že klientovi by se navrhované řešení nelíbilo

Smyslem brainstormingu je nacházet nové nápady a přinášet klientům nová řešení, nejen kopírovat to, co už znají.

5. Nepřetahujte čas

Brainstorming by neměl trvat déle než hodinu. Facilitátor by měl sledovat skupinu a ukončit sezení dříve, než se diskuse vyčerpá nebo odvede ke zcela jiným tématům.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com