Ano a ne při budování kontaktů

Společenské události a setkání jsou běžnou součástí byznysu. Někdo si je užívá a dokáže z nich vytěžit maximum, pro někoho jsou naopak stresující záležitostí. Ať už máte jakékoli pocity, důležité je chodit na tyto akce s cílem v první řadě pomoci ostatním, nikoli získat něco pro sebe.

- Když přijdete na společenskou akci, neobklopujte se jen známými lidmi. V první řadě poděkujte hostiteli a pak se snažte najít někoho, komu byste se mohli představit.

- Přestaňte prodávat a začněte poslouchat. První setkání s novým člověkem je příležitost jej poznat. Nesnažte se mu hned něco nabízet, ale navazovat vztah.

- Připravte si vizitky do náprsní kapsy saka, kapsy u košile nebo vnější kapsy, abyste je měli snadno po ruce a nezmačkali je.

- Když budete někomu dávat vizitku, připište na ni rukou své telefonní číslo. Dáte tím vizitce osobní podobu a příjemci pocit, že dostává něco zvláštního.

- Při předávání nebo přijímání vizitek dávejte pozor, jak se chováte k lidem z jiných zemí.

- Když přijmete vizitku, poznamenejte si hned na druhou stranu, kde jste se setkali. Pomůže vám to ukázat, že vás dotyčný zajímá.

- Během rozhovoru několikrát použijte jméno druhého. Lidé rádi slyší své jméno a navíc si je tak lépe zapamatujete.

- Raději než sdělovat novému člověku vše o sobě byste se měli ptát. Mnoho se tak dozvíte.

- Po setkání s novým člověkem, který vám dá vizitku, si dopište na druhou stranu ještě datum setkání a o čem jste hovořili. Příště tak budete mít na co navázat.

- Při rozhovoru pokyvujte hlavou a poslouchejte. Používejte řeč těla, abyste dali najevo svůj zájem a pozornost.

- Když s vámi někdo mluví, dívejte se přímo na něho. Uvidí-li vaši plnou pozornost, sdělí vám více.

- Vyhýbejte se ale upřenému pohledu. Dívejte se na druhé vždy maximálně tři až pět vteřin a pak se krátce podívejte jinam, než se zase vrátíte pohledem k nim.

- Nejlepší místo pro budování kontaktů je tam, kde prochází hodně lidí – například u vstupních dveří, u baru nebo blízko stolu s občerstvením.

- Nikdy nezačínejte hovor s nikým, kdo odchází na toaletu nebo má telefon v ruce. Počkejte, až se vrátí nebo odloží telefon.

- Když vám nový člověk něco sdělí, ukažte zájem o vyřčené tím, že se zeptáte na podrobnosti nebo zopakujete, co bylo řečeno.

- Vždy mějte jednu ruku volnou, abyste ji mohli podat. Znamená to, že byste neměli jíst a pít najednou. Pamatujte, že jste nepřišli na jídlo.

- Ukažte svou schopnost budovat kontakty tím, že každou novou osobu představíte nejméně jedné další.

- Nikdy se nesnažte dostat do skupiny čtyř a více lidí. Můžete procházet okolo, ale nevstupujte do diskuse, dokud nenavážete se všemi oční kontakt a alespoň dvě osoby ze skupiny vás neosloví.

- Nevstupujte do diskuse dvou lidí, kteří mohou hovořit o něčem důležitém.

- Začněte konverzaci s člověkem, který stojí sám. Bude rád, že má s kým mluvit a můžete se dozvědět zajímavé informace.

- Když se s někým setkáte poprvé, máte 48 hodin na to, abyste jej znovu kontaktovali, než na vás zapomene.

- Společenská akce není o tom, abyste nasbírali co nejvíce vizitek. Jde o rozvíjení nových vztahů, které mají potenciál do budoucnosti.

-kk-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink