Akční plán sběru zpětné vazby

Zpětná vazba od zaměstnanců je hodnotným zdrojem informací, které mohou zlepšovat výkonnost a vztahy mezi zaměstnanci. Zajímáte-li se o to, jak efektivně využít zpětné vazby od zaměstnanců, držte se následujících šesti kroků.

- Určete očekávanou zpětnou vazbu. Existuje celá řada typů zpětné vazby, které můžete shromažďovat - průzkumy spokojenosti, schůzky za účelem analýzy problémů a potenciálních hřešení, braistorming, hodnocení pomocí 360stupňové zpětné vazby atd. Je třeba určit si, jakou cestou se vydáte.

- Zvolte metodu sběru zpětné vazby. Každá z metod má své výhody a nevýhody. S rozhodováním by vám měl pomoci objem dostupného času a to, jak rychle chcete získat odpovědi.

- Připravte zaměstnance. Tento krok je kritický. Zaměstnanci by měli vědět, jaké informace vás zajímají a jaké metody budete používat. Dále je třeba ujistit je, že jejich zpětná vazba bude použita ve vhodných případech a nebudou stíháni za odlišné názory. Za nápady, které povedou k prospěchu firmy, by měli být odměněni.

- Sbírejte zpětnou vazbu. Pomocí zvolené metodologie sbírejte a zaznamenávejte zpětnou vazbu. Pak ji publikujte, ať už prostřednictvím newsletteru, e-mailu či firemních webových stránek. Důležité je, aby zaměstnanci byli informováni o sesbíraných informacích a viděli, co říkají jejich kolegové.

- Připravte a dodržujte akční plán. Toto je další kritický krok, protože vás posouvá od sběru informací ke konkrétnímu jednání. Tento plán by měl mít písemnou podobu. Měli byste jej sdílet se zaměstnanci, abyste jim ukázali, že se chováte podle jejich zpětné vazby. Měli by být zapojeni do zavádění tohoto plánu, přijímat informace a přispívat dalšími nápady.

- Hodnoťte vliv a pokrok. To je třeba provádět pravidelně a také na konci životního cyklu vašeho akčního plánu. Pak by měla být publikována závěrečná zpráva s výsledky a shrnutím vlivu akčního plánu na chod firmy.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools