Akciové opce na ústupu

Doporučení Úřadu pro finanční a účetní standardy (FASB) ve smyslu vykazovat rozdělené akciové opce ve firemních finančních nákladech přineslo mnoha americkým firmám obavu, že přijdou o léta oblíbený a účinný nástroj motivace zaměstnanců. Obava však není na místě, protože existuje ještě účinnější volba – vyplácení akcií jako část kompenzace (tzv. restricted stock options).

Vyplácení akcií jako část kompenzace zaměstnanců představuje lepší motivační nástroj hned ze dvou důvodů. Prvním je ten, že většina zaměstnanců akciovým opcím stejně nerozumí. Neuvědomují si, že musejí podnikat určité kroky, aby měli ze svých opcí zisk. Druhým důvodem je skutečnost, že akcie získané jako část kompenzace nemohou ztratit hodnotu jako tradiční akciové opce. I když cena firemních akcií poklesne, uchovají si svou skutečnou hodnotu.

Z manažerského pohledu tkví výhoda akcií vyplácených jako součást kompenzace v tom, že zaměstnanec se stává podílníkem firmy s právem účastnit se valné hromady. Vlastnictví skutečného podílu ve firmě je velmi účinný motivační nástroj, který dokáže zajistit zájem zaměstnanců o firemní cíle jejich plnění. Akciové opce podílnictví zaměstnanců výrazněji nepodporují, protože představují vysoké riziko.

Nahradit akciové opce vyplácením akcií jako části kompenzace zaměstnanců se chystá například společnost Microsoft, Dell Computer Corp. nebo DaimlerChrysler AG. Stejným způsobem jsou motivováni i nově příchozí zaměstnanci společnosti Amazon.co.uk.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management