Aby porada nebyla ztrátou času

Významní manažeři a zástupci středních firem se setkali na zámku Štiřín u Prahy, kde si vzájemně předali zkušenosti a nápady z oblasti vedení porad s klíčovými pracovníky. Během jednotlivých panelových diskusí u kulatých stolů proběhlo hned několik bleskových průzkumů. Z nich jasně vyznělo, že větší část manažerů vyznává direktivní styl vedení porad, na kterých se spíše snaží potlačit než podporovat ty pracovníky, kteří vyvolávají tzv. tvůrčí konflikty. Naprostá většina manažerů přiznala skutečnost, že na svých poradách projednávají v minimální míře strategická témata a spíše vedou porady na bázi operativních rozhodnutí.

Každá porada by měla být vedena v pozitivním duchu. Jedním ze základních cílů je motivovat všechny účastníky k myšlení, které směřuje k maximálním a efektivním výsledkům celé firmy, nejen jednotlivce. Důležité je i stanovení místa, kde se porady pořádají, a styl, jak jsou vedeny. Klíčová může být také osoba moderátora. Jednou ze základních chyb je, že se této role ujímá sám majitel, generální ředitel apod., což je kontraproduktivní. Moderátor má hned několik rolí. Například udržení diskuse, musí umět upozornit některé jednající, že jejich příspěvek nepatří na tuto poradu, musí mít cit na důležité informace a podobně. Z každé porady musí být nějaký závěr v podobě stanovených úkolů, termínů, konání i nekonání postupů a plánů.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny