A teď se budou držet jak klíšťata

Rozvoj kariéry je mocným motivačním činitelem zaměstnanců a nástrojem pro jejich udržení, nemluvě o silné konkurenční výhodě při přitahování nových talentů. Spokojení pracovníci jsou výkonnější a loajálnější, když je jejich vedení oceňuje. Nároční a inteligentní kandidáti jsou více přitahováni firmami, které mají pověst podporující profesionální rozvoj zaměstnanců. Autor článku za dobu své spolupráce s takovými firmami sestavil seznam deseti nejlepších způsobů, jak podporovat rozvoj a vývoj kariéry svých zaměstnanců:
1. Zřiďte a uveďte do chodu interní centrum rozvoje kariéry (Career Development Center – CDC).
2. Pořádejte jednou za čtvrt roku interní pracovní veletrh.
3. Využijte své výborné zaměstnance jako učitele a mentory.
4. Dejte zaměstnancům příležitost odbíhat mimo oblast jejich kvalifikace.
5. Vytvořte dvě možnosti kariérového postupu pro nejlepší zaměstnance (technickou a manažerskou).
6. Přijímejte pokud možno zevnitř, vytvořte proces, který dovolí současným zaměstnancům soutěžit o pozice nabízené externím kandidátům.
7. Nabízejte novým zaměstnancům promyšlený směr.
8. Udržujte manažery zodpovědné za kariérový rozvoj zaměstnanců.
9. Mapujte úspěšné příběhy a využívejte jich při náboru.
10. Udržujte s bývalými zaměstnanci dobré vztahy.
-ba-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com