9 vlastností úspěšného lídra

Příkladem úspěšného lídra může být stejně tak muž jako žena. Může to být osoba s vysokým vzděláním, ale i někdo, kdo jen s vypětím všech sil dokončil střední školu. Může to být zkušený odborník i mladý člověk, který teprve začíná, extrovert i introvert. I když jsou ale každý jiný, přesto mají úspěšní lídři některé společné rysy. Podle amerického spíkra a autora 13 manažerských knih Paula B. Thorntona je to následujících devět vlastností:

1. Optimismus

Vůdce by měl mít pozitivní přístup a věřit v úspěch sebe i svých lidí. Dokáže podržet v náročných dobách. Vidí příležitost s jedná.

2. Povědomí

Vůdce by si měl všímat všeho – mít povědomí o sobě, o druhých i o prostředí, v němž se pohybuje.

3. Důvěryhodnost

Vůdce by se měl chovat čestně a eticky. Neříká jednu věc a nedělá druhou. Důvěryhodnost si získává také díky svým schopnostem.

4. Přesvědčení

Vůdce by měl mít silné hodnoty a přesvědčení, pokud jde o priority. Očekávají se od něho jasná stanoviska.

5. Schopnost riskovat

Vůdce by měl být připraven vystoupit ze své pohodlné zóny a zkoušet nové věci. Prosazuje změny a výzvy.

6. Důvěra a odvaha

Vůdce by měl věřit jednak sobě a jednak svým následovníkům. Dokáže se postavit realitě, řešit problémy a příležitosti, které vidí.

7. Nadšení

Vůdce by měl mít nadšení pro své myšlenky a cíle. Jeho energie a zápal jsou pak nakažlivé.

8. Inspirace

Vůdce inspiruje tím, co říká, jak to říká a samozřejmě také tím, co dělá.

9. Drive a odhodlání

Vůdce by měl mít ambice a odhodlání, aby dokázal zvládnout překážky a nevzdat se.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher