9 příčin vůdcovských selhání

Ne každý se narodí jako vůdce. Většina vůdců se dostane do své role postupně a musí na tom tvrdě pracovat. Někteří však na této cestě neuspějí. Článek proto upozorňuje na devět základních chyb, kterým je třeba se vyhnout, chcete-li se stát nejlepším vůdcem, jakým můžete být.

- Neschopnost organizovat detaily. Každý vůdce by měl umět organizovat. Organizační schopnosti vám umožní rozvrhovat jednotlivé kroky a předvídat možné problémy. Vůdce by nikdy neměl být zaneprázdněn tak, aby nebyl schopen pomáhat druhým.

- Nezájem poskytovat prosté služby. Někteří vůdcové se domnívají, že jsou lepší než ti, kteří je následují. Skutečný vůdce však vede příkladem. Nebojí se vykasat rukávy a ušpinit se. Jsou k dispozici jak manuálně, tak k brainstormingu.

- Očekávání peněz za znalosti. Vůdcové, kteří očekávají, že budou placeni za to, co vědí, nikoli to, co dělají, jsou předurčeni k pádu.

- Strach z konkurence ze strany následovníků. Když se budete neustále obávat, že vás někdo z následovníků připraví o pozici nebo plat, nikdy nedosáhnete svých cílů.

- Nedostatečná představivost. Představivost je pro vůdce zásadní. Bez ní nejsou schopni efektivně řešit krizové situace, které nastanou. Bude jim chybět i kreativní plánování k efektivnímu řízení následovníků.

- Sobeckost. Jednou z nejrychlejších cest, jak vytvářet nedůvěru, je přijímat veškerou chválu. Vůdce by měl být vždy schopen ocenit své následovníky.

- Neloajálnost. Neloajální vůdce vytváří nedůvěru ve svém týmu. Jen zřídka dosáhne dlouhodobého úspěchu nebo bohatství.

- Zdůrazňování vůdcovské autority. Dobrý vůdce vede povzbuzováním, nikoli strachem. Své autority byste neměli využívat k tomu, abyste zapůsobili na ostatní.

- Zdůrazňování titulu. Skutečný vůdce nepotřebuje titul, aby se cítil zplnomocněný a respektovaný ostatními. Měl by být stále přístupný všem. Lidé, kteří zdůrazňují svůj titul, nemají nic jiného, co by mohli ukázat.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource