8 kroků k rozvoji kariéry

K úspěšnému rozvoji kariéry ve vedoucí funkci patří rozvoj leadershipu a strategických schopností. Článek popisuje osm kroků, jak se naučit řídit změny a dosahovat vyšších kariérních ambicí.

- Povědomí. Uvědomte si, co vám brání v dosažení vašich cílů. Zajímejte se o zpětnou vazbu z okolí. Pochopte, co je třeba udělat, abyste plně využili svého potenciálu.

- Motivace. Vytvořte si motivaci pro dosažení změn. Rozdělte svá profesionální přání do specifických cílů s krátkodobými přínosy.

- Důvěra. Zbavte se pochybností, které vám brání v realizaci cílů. Poučte se z toho, co nefungovalo. Předvídejte překážky a pracujte na plánech, jak je překonat.

- Postupné kroky. Zvažte všechny přístupy ke svému cíli a vyberte nejlepší alternativu. Vymezte si dílčí kroky a rozumné milníky. Zahrňte aktivity, které udrží vaše úsilí v zábavné rovině.

- Čas a energie. Odhadujte, kolik času a úsilí budete potřebovat pro splnění svých cílů. Získejte čas ve svém rozvrhu tím, že budete více delegovat a najdete další způsoby, jak být produktivnější. Udržujte si dostatečnou hladinu energie.

- Zahájení. Správně si načasujte zahájení svých snah. Zvažte možné konflikty, které mohou ohrozit vaše plány. Pravděpodobně byste nezačali držet dietu před dovolenou.

- Ostatní. Požádejte o pomoc či názor – nikdo není úspěšný sám o sobě. Budujte si podpůrnou síť poradců.
- Normální život. Udržujte si soustředění na své cíle. Nenechte se odradit. Dodržujte své nové chování a přístup každý den, než se stane zvykem.

-kk-

Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight