7 tabu budování kontaktů

Budování kontaktů má svá základní pravidla, stejně tak jako tabu, kterým je třeba se vyhnout. Článek upozorňuje na sedm nejčastějších prohřešků při networkingu.

- Nelžete, neupravujte fakta ani nepřehánějte. Buďte známí svou čestností a integritou.

- Nevychloubejte se. Namísto vychloubání nabízejte řešení problémů.

- Nemluvte jen o sobě. Konverzujte. Ptejte se a zapojujte druhé do hovoru.

- Nezapomínejte poslouchat. Naslouchání vás udělá dostupnějšími a poutavějšími.

- Nebuďte negativní. Povzbuzujte. Poskytujte pozitivní zpětnou vazbu. Nabízejte proveditelná řešení.

- Nejednejte bez plánu. Na interakce s lidmi se připravujte. Zjišťujte si o nich více informací, navazujte na minulé hovory. Dodržujte své sliby a ptejte se, jak můžete pomoci.

- Nebuďte nepřítomní. Buďte přítomní fyzicky i psychicky.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com